Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 

I. JAKIE DANE NABYWCY PRZETWARZAMY?

– imię i nazwisko, nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz), adres zamieszkania, adresy dostaw, numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę), adres e-mail, numer telefonu

– historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)

– Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności

– informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)

– informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)

– historia Twojej komunikacji z nami

– twoje reklamacje

– twoje opinie

– dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami.

– udzielone przez Ciebie zgody.

II. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

– Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.niunki.pl oraz w związku z Twoim zapisaniem się na newsletter, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

– Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży.

– Jeżeli zamówiłeś u nas dostawę zakupionego towaru do domu lub pod inny adres – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia (realizacja umowy);

– Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

– Jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji.

– Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych obejmujących wyłącznie przedstawianie Tobie naszych ofert i promocji.

III. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

3.1 Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania.

3.1.1. Rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;

3.1.2 Realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i Ustawy o Rachunkowości oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

3.1.3 Udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteś zarejestrowanych użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach).

IV. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Firmom przewozowym – wyłącznie w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu:

INPOST, GLS

V. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były prawidłowe tzn. aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne skontaktuj się z nami pod adresem sklep@niunki.pl

5.2 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

5.3 Dążymy do tego by w każdej chwili móc udokumentować każde działanie na danych osobowych i w razie Twojego zapytania udzielić pełnej i rzetelnej informacji jakie działania były przeprowadzane na Twoich danych osobowych

VI. JAKIE ZGODY ZBIERAMY ?

W funkcjonowania naszego serwisu zbieramy zgody na otrzymywanie Biuletynu informacyjnego (newslettera) drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach oraz akcjach promocyjnych.

6.1 Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów od jej wyrażenia przez Ciebie.

Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres sklep@niunki.pl lub listownie na adres „Niunki” ul. Bolesława Orlińskiego 8D/91, 31-878 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. JAKIE MASZ PRAWA ?

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail sklep@niunki.pl lub pisząc na adres „Niunki” ul. Bolesława Orlińskiego 8D/91, 31-878 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.
Na powyższe dane możesz również pisać w przypadku obaw budzących zastrzeżenia do sytuacji dotyczących naruszenia Twojej prywatności lub wolności. W takim przypadku niezwłocznie ustosunkujemy się do zaistniałej sytuacji i odpowiemy jak wygląda to od strony prawnej.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VIII. PRAWO DO SPRZECIWU

Masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (np. księgowych), ale nie dla tych którym zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail sklep@niunki.pl lub pisząc na adres „Niunki” ul. Bolesława Orlińskiego 8D/91, 31-878 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

 IX. PRZERWY TECHNICZNE

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu:

1. uwierzytelniania użytkownika – umożliwiają przechowywanie informacji gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie dla niego informacje i funkcje,

2. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

3. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez „cookies”

1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Mój koszyk
Categories
error: Zawartość jest chroniona !!