Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Nabywcy będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.niunki.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru, składając oświadczenie na piśmie wzór jest dostępny (pod linkiem)

Nabywca sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Towar należy zapakować i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez Nabywcę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez Sprzedającego.

Przesyłki zwrotne należy kierować na adres:

  • Niunki  Bolesława Orlińskiego 8D /91
  • Kraków 31-878

Do przesyłki zwrotnej koniecznie należy dołączyć:

Numer zamówienia lub dokumentu zakupu

Wypełniony formularz dostępny na stronie , napisany odręcznie lub w formie wiadomości e-mail pod adres: sklep@niunki.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające niezbędne informacje dotyczące zwracanego asortymentu oraz rachunku bankowego, na który ma być dokonywany zwrot należności.

Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Nabywcę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Niunki oświadczenia internauty o odstąpieniu od umowy i dostarczenia przesyłki.

Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru ( sumy zamówienia).

Koszty dostarczenia towaru do Niunki ponosi Sprzedawca.

W przypadku płatności przelewem zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność za zamówienie.

Wady fizyczne towaru

Jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Nabywca może żądać Niunki obniżenia ceny, może odstąpić od umowy lub żądać wymiany na wolny od wad.

Niezgodność towaru z umową należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu wady poprzez e-mail lub telefonicznie..

Kliknij –>   Formularz odstąpienia od umowy

Mój koszyk
Categories
error: Zawartość jest chroniona !!